TERASSIT, INVARAMPIT, VAJAT JA KOMPOSTIKÄYMÄLÄT | ESPOO, VANTAA, HELSINKI

Rakennusliike Pekkala toteuttaa piharakentamista asiakkaan tarpeen mukaan. Toteutamme piharakenteet ja elementit asiakkaan idean mukaan, tai suunnittelemme ne puolestanne. Meiltä saat laajan valikoiman erilaisia pihaelementtejä – kysy rohkeasti ja laita haave toteutukseen!

Suunnittelemme ja rakennamme Espoon, Vantaan ja Helsingin alueella – ota yhteyttä »

TEEMME ESIMERKIKSI SEURAAVIA PIHARAKENNELMIA:

 • Roskakatokset
 • Kompostikäymälät
 • Terassit ja porrasrakennelmat
 • Vanhusten turvatuotteet, kuten invarampit
 • Erilaiset vajat ja varastot, kuten puutarhavarastot

Ota yhteyttä

Terassit

Rakennusliike Pekkala suunnittelee ja toteuttaa terassit ja muut ulkorakennelmat. Olemme toteuttaneet lukuisia terassirakennelmia esimerkiksi omakotitalojen ja rivitalojen yhteyteen. Teemme myös terassien huoltoja – esimerkiksi keväthuoltoja pesuineen. 

Lue lisää »

Pergolat

Rakennusliike Pekkala toteuttaa terassikatokset eli pergolat kohteeseen kuin kohteeseen. Etenemme pergolan rakentamisessa asiakkaan ideoiden mukaan, tai suunnittelemme alusta alkaen toimivan kokonaisuuden. Pergolan ja terassin yhteyteen voidaan suunnitella erilaisia rakennelmia, kuten istutusaltaita tai vaikkapa näkösuojasäleikkö.

Lue lisää »

Aidat

Rakennusliike Pekkala suunnittelee ja asentaa aidat, portit ja kaide-elementit. Aitaelementti rajaa alueen eri toimintoja ja toimii samalla näköesteenä, melusuojana ja tuulensuojana. Aita tuo myös haluttua turvaa, etenkin lapsiperheeseen ja kotiin, jossa on lemmikkejä.

Lue lisää »

Leikkivälineet

Rakennusliike Pekkala asentaa lasten leikkikenttävälineet ja ulkoliikuntavälineet kotiin ja taloyhtiöihin. Asennamme pihakeinut, hiekkalaatikot, liukumäet, kiipeilytelineet ja muut tuotteet. Kasaamme myös esimerkiksi tukevat vastakkainistuttavat pihakeinut koko perheen tai taloyhtiön asukkaiden iloksi. 

Lue lisää »

 

TOTEUTA PIHA- JA REMONTTIUNELMASI!

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Rakennusliike Pekkala Oy (2734851-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Veli-Pekka Pekkala
0400 606 380
veli-pekka.pekkala@welho.com

Henkilörekisterin nimi

Rakennusliike Pekkala Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Rakennusliike Pekkala Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
veli-pekka.pekkala@welho.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna